Przełom i inne nowele

Z początku, wśród bogactwa niezwykle bujnej przyrody, błyskają nam tylko Sapieżyszki, Wilki lub Poniemoń, stara Zanów siedziba; przewoźnik wskazuje tu na słynną górę
Gedymina, tam na kościół, gdzie lud czci cudowny obraz Matki Bożej i umieszczoną pod nim głowę jelenia.
Według podania, skromna, drewniana świątynia, w której się wizerunek ów znajdował, została przed wielu dziesiątkami, a może setkami lat, zburzoną podczas olbrzymiej powodzi
Niemna. Rozszalała rzeka, zapożyczywszy sobie nietylko od Wilii i Niewiaży, ale od morza nawet spienionych bałwanów, zalała nimi cala okolicę, burząc wszystko dokoła. Przed .
ślepym jej gniewem nic się ostać nie mogło.
Łąki i zboża, chaty i drzewa, wściekłym porywała wirem, a druzgocząc na miazgę, niosła do syczącego Bałtyku, jakby całopalna ofiarę.
Przerażeni mieszkańcy uciekali, trwoga zaś w coraz dalsze gnała ich okolice. Płacz i krzyki zdawały się więcej jeszcze podniecać rozwścieklonego potwora.
Tryumfując nad ludzkiem tchórzostwem, sądził, że i chwale Bożej potrafi nieść zagładę.
Piętrzące się też jego fale z podwójną zajadłością uderzyły o kruche ściany świątyni, które podmyte, runęły z łoskotem.
Gdy jednak wody opadać wreszcie zaczęły, a ludzie spróbowali powracać do opuszczonej ojcowizny, wzrok ich na wstępie zaraz istny cud uderzył.
Oto na widok pierwszej lodzi, z wierzchołka najwyższego wzgórza, potwór jakiś rzucił się i wpław ku ludziom przybył.
Zdumieni poznali w potworze olbrzymiego jelenia, który dźwigał na rogach cudowny wizerunek Bogarodzicy, ani jedną kroplą wody nie zwilżony.
Jeleń złożył obraz, jako symbol nadziei i opieki Bożej, do lodzi, sam zaś bez oporu pochwycić się pozwolił.
Wdzięczny lud, na dowód czci i podzięki, ściął głowę jelenia, by ją w nowo wybudowanym kościółku pod obrazem Matki Bożej przybić.
Rogi, które cudu takiego dokazaly, nie mogły przecież profanować się pobytem na marnej łez dolinie.
Być bożyszczem mas ciemnych, to zaiste rzecz niebezpieczna niekiedy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: