Przełom i inne nowele


— Z warunkiem chyba, iż będzie pani deklinować męskie imię.
— Panie Henryku!
— A pozwoli, żebym ja nawzajem dośpiewał sobie resztę w duszy.
— Niech i tak będzie — wyszeptała, podając mu rączkę.
— Zastrzegam sobie jednak rolę niemego słuchacza — dorzucił oględnie.
Ruch wśród szykujących się ponownie par rozdzielił ich tymczasem. Panna Kamila zwróciła się żywo do przechodzącej obok gospodyni domu.
— Czy wiesz, mówiła głosem stłumionym — pan Henryk mi się oświadczył.
— Nie może być?
— Przyjdzie jutro ponowić prośbę. Ach taka jestem szczęśliwa!
I pochwyciwszy ręce przyjaciółki, z uniesieniem do własnej przycisnęła je piersi. Starsza kobieta z pewnem zdumieniem na nią patrzyła.
— Szczęśliwą jesteś, Kamilciu ?
— Nad wszelki wyraz.
— Pójdziesz więc za niego?
Na usta różowej panny wybiegła gama dźwięcznego, lecz dziwnie świdrującego śmiechu.
— Ja, za pana Henryka, cóż znowu!
— Mówiłaś, że jutro...
— Dam mu odkosza.
— Ach, więc to będzie ów dwudziesty szósty? winszuję moja droga, ale patrz, zaczynają już czwartą figurę.
Rozmowa ta, prowadzona żywo, urywanym stłumionym głosem, zaciekawiała mnie o tyle, iż umyślnie nie przerywałem jej przez chwilę, teraz jednak konieczność zmusiła mię
przysunąć się do tancerki, na którą nagle w innem zacząłem patrzeć świetle. Pan Henryk jej się oświadczył ?
Bogi miłosierne, chybaż mnie uszy myliły, urywek bowiem rozmowy, posłyszany przezemnie, dowodził prędzej, że ona mu czułe czyniła wyznania, że dużo mówiła, a więcej jeszcze
pozwalała się domyślać.
Sądziłem, iż rozmarzona i poważniejszą zajęta myślą, zamilknie, panna Kamila jednak była sportsmenką z zawodu, uważała ona widocznie wieczory tańcujące za tor wyścigowy, na
którym nie przestawała trenować się dla wprawy. Korzystając też z podanej sobie ręki, oparła na niej silnie paluszki,.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: